سنگ دکوری سابلیمیشن

سنگ دکوری سابلیمیشن

سنگ دکوری یکی از محصولات لوکس سابلیمیشن می باشد

سایز این مدل 15*14 سانتیمتر می باشد

سنگ توسط دستگاه 6 کاره و دستگاه سطوح صاف و همچنیم دستگاه 3d بزرگ قابل چاپ می باشد

مراحل چاپ سنگ