جوهر سابلیمیشن

با بهترین کیفیت و کمترین قیمت

جوهر سابلیمیشن چیست؟ ادامه مطلب

Slider

سنگ های سابلیمیشن

متنوع ترین سنگ های سابلیمیشن

نمونه های سنگ های سابلیمیشن ادامه مطلب

sang sublimation

سابلیمیشن

متنوع ترین دستگاه های سابلیمیشن

سابلیمیشن چیست؟ادامه مطلب

Slider

دستگاه کلندر

دستگاه چاپ رولی

دستگاه کلندر چیست؟ادامه مطلب

Slider

تولیدی فتو بهمن

بالاترین تنوع تولید تیشرت

تولیدی تیشرت ادامه مطلب

Slider

ساک دستی پارچه ای  سابلیمیشن

ساک دستی سابلیمیشن پارچه ای یکی از محصولات جدید تولید شده در شرکت  فتوبهمن می باشد

و در رنگهای سبز ،زرد،آبی،قرمزو سفید تولید می شود

این محصول قابلیت چاپ سابلیمیشن را دارا می باشد و با دستگاه سطوح صاف قابل چاپ می باشد.

فتو بهمن در راستای فروش دستگاه های چاپ

Top