لیوان سفید 11oz

فروش لیوان سفید سابلیمیشن

لیوان سفید 11oz

لیوان سفید 11oz یکی از اصلی ترین محصولات چاپ سابلیمیشن می باشد لیوان سفید 11oz که قیمت پایین تری نسبت

به سایر محصولات سابلیمیشن دارد.

لیوان سفید 11oz موارد چاپی بسیاری دارد که هم در قسمت هدایای تبلیغاتی پر مصرف می باشد و

هم در عکاسی .

برای سفارش تک و تیراژ خام و چاپی این محصول با ما تماس بگیرید.

لیوان سفید 11oz توسط انواع دستگاه تک کاره لیوان ،دستگاه 6 کاره ،دستگاه سه بعدی و دستگاه سری زن قابل چاپ می باشد.

لیوان سفید،لیوان سفید سابلیمیشن،لیوان خام سفید

لیوان خام،فروش لیوان سفید،لیوان سفید 11oz