لیوان سفید دسته قلب

لیوان سفید دسته قلب

لیوان سفید دسته قلب

لیوان سفید دسته قلب

شرکت فتوبهمن برای اولین بار لیوان سفید دسته قلب را ارائه می نماید

لیوان سفید دسته قلب مخصوص چاپ سابلیمیشن می باشد و سایز لیوان های سفید می باشد

لیوان سفید دسته قلب مناسب برای خانم ها و هدیه مناسب برای مناسبت های مختلف می باشد

 

لیوان سفید دسته قلب