لیوان سابلیمیشن دسته حیوانات

لیوان دسته حیوانات

لیوان سابلیمیشن دسته حیوانات

لیوان دسته حیوانات

لیوان دسته حیوانات،لیوان دسته عروسکی

لیوان دسته عروسکی یا حیوانات در مدل های (خرگوش،سگ،میمون،دلفین،ببر،اژدها،مار،موش و...)موجود می باشد.

لیوان دسته حیوانات مخصوص چاپ سابلیمیشن می باشد و کسانی که از دستگاه چاپ لیوان استفاده می کنند می توانند بر روی آن چاپ بزنند.