دستگاه 6 کاره صفحه زیر کشویی
 
دستگاه پرس حرارتی 6 کاره جدید
 
دستگاه چاپ حرارتی 8 کاره سابلیمیشن