دستگاه چاپ کیف و کفش وتیشرت

دستگاه پرس حراتی پنوماتیک 100 در 120

پرس حرارتی 60 در 40 پنوماتیک چرخشی

فروش دستگاه پنوماتیک سایز 40*60

دستگاه تمام پنوماتیک سایز40 در 60

دستگاه پنوماتیک پرس حرارتی 75*105

فتو بهمن در راستای فروش دستگاه های چاپ

Top