دستگاه پرس حرارتی لیوان و تی شرت

فروش دستگاه چاپ تیشرت سایز 40*60

دستگاه چاپ  روی تی شرت سایز 23*30

دستگاه پرس حرارتی سایز 60 در 80

دستگاه چاپ سطوح صاف سایز 40*40

دستگاه پرس حرارتی سایز 60*40 جک دار

فتو بهمن در راستای فروش دستگاه های چاپ

Top