27 آبان 1393

دستگاه چاپ  روی تی شرت سایز 23*30

07 شهریور 1395

دستگاه پرس حرارتی 60*40 نیمه اتومات

01 شهریور 1395

دستگاه پرس حرارتی سایز 60 در 80

29 بهمن 1390

دستگاه پرس حرارتی سایز 60*40 جک دار

28 خرداد 1395

دستگاه پرس حرارتی 40*60 چرخشی

01 شهریور 1395

دستگاه پرس حرارتی لیوان و تی شرت

24 خرداد 1395

دستگاه سطوح صاف نیمه اتوماتیک 60*40

22 آبان 1393

دستگاه چاپ سطوح صاف سایز 40*40

فتو بهمن در راستای فروش دستگاه های چاپ

Top