انواع جاکلیدی سابلیمیشن

جاسوییچی فلزی دورو

جاسوییچی فلزی دورو

جاسوییچی فلزی دورو چاپ

محصول جدید فتوبهمن جاسوییچی دورو می باشد

این محصول از دوتیکه فلز تشکیل شده است که چاپ بر روی فلزها انجام میگیرد

و با چسب دو طرفه به هر دو قسمت جاسوییچی چسبانده می شود.