انواع جاکلیدی سابلیمیشن

جاسوییچی فلزی یک رو

جاسوییچی فلزی یک رو

جاسوییچی فلزی یک رو

جاسوییچی یک رو طرح بر روی یک قسمت آن چاپ می شود

روش انتقال به این صورت می باشد که جاسوییچی ها از سه بخش تشکیل شده اند طرح بر روی قسمت فلزی چاپ می شود و با چسب دوطرفه به جاسوییچی چسبانده می شود.

جاسوییچی،جاسوییچی سابلیمیشن