لیوان شیشه ای برفی

لیوان شیشه ای،لیوان شیشه ای مات،چاپ لیوان شیشه ای

قسمت داخلی لیوان شیشه ای براق می باشد و قسمت بیرونی آن مات می باشد که چاپی با کیفیت تر نسبت به لیوان شیشه ای بیرون براق دارد

فتو بهمن در راستای فروش دستگاه های چاپ

Top