انواع هدایای سابلیمنشن

لیوان شیشه ای برفی

لیوان شیشه ای مات سابلیمیشن

لیوان شیشه ای برفی

لیوان شیشه ای،لیوان شیشه ای مات،چاپ لیوان شیشه ای

قسمت داخلی لیوان شیشه ای براق می باشد و قسمت بیرونی آن مات می باشد که چاپی با کیفیت تر نسبت به لیوان شیشه ای بیرون براق دارد