Sj Popup

آموزش چاپ روی کاشی سرامیک

در این آموزش که بصورت زنده در اینستاگرام برگزار شد

به آموزش چاپ روی کاشی پرداختیم این آموزش توسط دستگاه شش کاره می باشد و به سوالاتی که بینندگان مطرح کردند پاسخ داده شد

 

instagram.com/photobahman1

 

فتو بهمن در راستای فروش دستگاه های چاپ

Top