کریستال سابلیمیشن

کریستال مربع ساعت دار

کریستال مربع ساعت دار

کریستال مربع سابلیمیشن

 کریستال مربع ساعت دار قابل چاپ در سیستم چاپ سابلیمیشن می باشد

چاپ بر روی این کریستال ها به این روش می باشد که طرح بر روی کاغذ سابلیمیشن پرینت گرفته می شود

طرح را بر روی قسمت پشت کریستال قرار می دهید کاغذ را با چسب چسبانده می شود و با دستگاه پرس همه کاره و سطح صاف و همچنین دستگاه سه بعدی سابلیمیشن انتقال حرارت با فشار داده می شود و طرح بر روی کریستال منتقل می شود