پرس حرارتی 40*60 نیمه اتوماتیک

دستگاه سطوح صاف نیمه اتوماتیک 60*40

دستگاه پرس حرارتی 60 در 80

دستگاه پرس حرارتی 60 در 80

دستگاه پرس حرارتی سایز 60 در 80

دستگاه چاپ تی شرت سایز 100 در 120

دستگاه پرس حرارتی پنوماتیک 100 در 120

دستگاه پرس حراتی پنوماتیک 100 در 120

دستگاه پرس 75*105 چاپ تیشرت

دستگاه پنوماتیک 75*105 چاپ پارچه

دستگاه پنوماتیک پرس حرارتی 75*105

دستگاه چاپ کفش و کیف 40*60

دستگاه چاپ کفش و کیف 40*60

دستگاه چاپ کیف و کفش وتیشرت

فتو بهمن در راستای فروش دستگاه های چاپ

Top