پرس پنوماتیک چرخشی 60-40

پرس پنوماتیک چرخشی 60-40

پرس حرارتی 60 در 40 پنوماتیک چرخشی

پرس حرارتی 60*40 محافظ دار

پرس حرارتی 60*40 محافظ دار

دستگاه پرس حرارتی 60*40 نیمه اتومات

دستگاه چاپ تی شرت سایز 100 در 120

دستگاه پرس حرارتی پنوماتیک 100 در 120

دستگاه پرس حراتی پنوماتیک 100 در 120

دستگاه پنوماتیک 100 در 120 مخصوص پارچه

دستگاه پنوماتیک 100 در 150 مخصوص پارچه

فروش دستگاه پرس حرارتی سایز 100*120

پنوماتیک 60 در 40

دستگاه پنوماتیک 60*40 مدل FJXHB3

فروش دستگاه پنوماتیک سایز 40*60

دستگاه پرس 75*105 چاپ تیشرت

دستگاه پنوماتیک 75*105 چاپ پارچه

دستگاه پنوماتیک پرس حرارتی 75*105

دستگاه چاپ تی شرت تمام اتومات 60*40

دستگاه چاپ تی شرت تمام اتومات 60*40

دستگاه تمام پنوماتیک سایز40 در 60

دستگاه چاپ کفش و کیف 40*60

دستگاه چاپ کفش و کیف 40*60

دستگاه چاپ کیف و کفش وتیشرت

فتو بهمن در راستای فروش دستگاه های چاپ

Top