دستگاه 6 کاره جدید

دستگاه 6 کاره جدید

دستگاه پرس حرارتی 6 کاره جدید

دستگاه شش کاره چاپ سابلیمیشن

دستگاه چاپ 6 کاره سابلیمیشن

دستگاه چاپ شش کاره حرارتی سابلیمیشن

دستگاه چاپ تی شرت و لیوان دو کاره

دستگاه چاپ تی شرت و لیوان دو کاره

دستگاه پرس حرارتی لیوان و تی شرت

دستگاه چاپ عکس روی لیوان

دستگاه چاپ عکس روی لیوان

دستگاه چاپ لیوان یک دستگاه کوچک ولی با توانایی بالای چاپ لیوان می باشد.

دستگاه چاپ لیوان جدید

دستگاه چاپ لیوان جدید

دستگاه چاپ لیوان

دستگاه چاپ لیوان دوتایی

دستگاه چاپ لیوان دوتایی

دستگاه چاپ لیوان دو کلمپه

دستگاه سری زن جدید با 5 برد

دستگاه سری زن لیوان با 5 برد

دستگاه سری زن لیوان

فتو بهمن در راستای فروش دستگاه های چاپ

Top