پرس پنوماتیک چرخشی 60-40

پرس پنوماتیک چرخشی 60-40

پرس حرارتی 60 در 40 پنوماتیک چرخشی

پرس حرارتی 40*60 نیمه اتوماتیک

دستگاه سطوح صاف نیمه اتوماتیک 60*40

پرس حرارتی 60*40 محافظ دار

پرس حرارتی 60*40 محافظ دار

دستگاه پرس حرارتی 60*40 نیمه اتومات

دستگاه پرس حرارتی 23*30

دستگاه پرس حرارتی 23*30

دستگاه چاپ  روی تی شرت سایز 23*30

دستگاه پرس حرارتی 40*50

دستگاه پرس حرارتی 40*50

دستگاه پرس حرارتی 40*50

دستگاه پرس حرارتی 40*60

دستگاه پرس حرارتی 40*60 ساده

فروش دستگاه چاپ تیشرت سایز 40*60

دستگاه پرس حرارتی 60 در 80

دستگاه پرس حرارتی 60 در 80

دستگاه پرس حرارتی سایز 60 در 80

دستگاه چاپ تی شرت سایز 100 در 120

دستگاه پرس حرارتی پنوماتیک 100 در 120

دستگاه پرس حراتی پنوماتیک 100 در 120

دستگاه پرس تخت 60در40 جک دار

دستگاه پرس گرم 60در40 جک دار

دستگاه پرس حرارتی سایز 60*40 جک دار

دستگاه پنوماتیک 100 در 120 مخصوص پارچه

دستگاه پنوماتیک 100 در 150 مخصوص پارچه

فروش دستگاه پرس حرارتی سایز 100*120

پنوماتیک 60 در 40

دستگاه پنوماتیک 60*40 مدل FJXHB3

فروش دستگاه پنوماتیک سایز 40*60

دستگاه پرس 75*105 چاپ تیشرت

دستگاه پنوماتیک 75*105 چاپ پارچه

دستگاه پنوماتیک پرس حرارتی 75*105

دستگاه شش کاره چاپ سابلیمیشن

دستگاه چاپ 6 کاره سابلیمیشن

دستگاه چاپ شش کاره حرارتی سابلیمیشن

دستگاه چاپ پارچه رول عرض 120

دستگاه چاپ پارچه رول عرض 120

دستگاه چاپ روی پارچه کلندر عرض 120

دستگاه چاپ تی شرت و لیوان دو کاره

دستگاه چاپ تی شرت و لیوان دو کاره

دستگاه پرس حرارتی لیوان و تی شرت

دستگاه چاپ تیشرت 40*40

دستگاه چاپ تیشرت 40*40

دستگاه چاپ سطوح صاف سایز 40*40

دستگاه چاپ تیشرت چرخشی 40*60

دستگاه چاپ تیشرت چرخشی 40*60

دستگاه چاپ تی شرت 40x60

دستگاه چاپ کفش و کیف 40*60

دستگاه چاپ کفش و کیف 40*60

دستگاه چاپ کیف و کفش وتیشرت

دستگاه کلندر چاپ پارچه

دستگاه کلندر چاپ پارچه عرض 170

فروش دستگاه کلندر چاپ پارچه رولی

فتو بهمن در راستای فروش دستگاه های چاپ

Top