پرس پنوماتیک چرخشی 60-40

پرس پنوماتیک چرخشی 60-40

پرس حرارتی 60 در 40 پنوماتیک چرخشی

پرس حرارتی 40*60 نیمه اتوماتیک

دستگاه سطوح صاف نیمه اتوماتیک 60*40

پرس حرارتی 60*40 محافظ دار

پرس حرارتی 60*40 محافظ دار

دستگاه پرس حرارتی 60*40 نیمه اتومات

دستگاه 6 کاره جدید

دستگاه 6 کاره جدید

دستگاه پرس حرارتی 6 کاره جدید

دستگاه 6 کاره صفحه زیر کشویی

دستگاه 6 کاره صفحه زیر کشویی

دستگاه 6 کاره صفحه زیر کشویی

دستگاه پرس حرارتی 40*60

دستگاه پرس حرارتی 40*60 ساده

فروش دستگاه چاپ تیشرت سایز 40*60

دستگاه چاپ تی شرت سایز 100 در 120

دستگاه پرس حرارتی پنوماتیک 100 در 120

دستگاه پرس حراتی پنوماتیک 100 در 120

دستگاه پرس تخت 60در40 جک دار

دستگاه پرس گرم 60در40 جک دار

دستگاه پرس حرارتی سایز 60*40 جک دار

دستگاه شش کاره چاپ سابلیمیشن

دستگاه چاپ 6 کاره سابلیمیشن

دستگاه چاپ شش کاره حرارتی سابلیمیشن

دستگاه چاپ تی شرت 40*60 چرخشی

دستگاه چاپ پرس حرارتی 40*60 چرخشی

دستگاه پرس حرارتی 40*60 چرخشی

دستگاه چاپ تی شرت و لیوان دو کاره

دستگاه چاپ تی شرت و لیوان دو کاره

دستگاه پرس حرارتی لیوان و تی شرت

دستگاه چاپ تیشرت 40*40

دستگاه چاپ تیشرت 40*40

دستگاه چاپ سطوح صاف سایز 40*40

دستگاه چاپ تیشرت چرخشی 40*60

دستگاه چاپ تیشرت چرخشی 40*60

دستگاه چاپ تی شرت 40x60

فروش دستگاه حرارتی 8 کاره

دستگاه چاپ حرارتی 8 کاره

دستگاه چاپ حرارتی 8 کاره سابلیمیشن

فتو بهمن در راستای فروش دستگاه های چاپ

Top