پازل خام سابلیمیشن

پازل چرمی 77 تکه

پازل چرمی 77 تیکه

پازل چرمی 77 تیکه 

پازل چرمی یکی از محصولات تولید و کوتینگ شده در شرکت فتوبهمن می باشد.

قسمت پشت این پازل ها از چرم مصنوعی می باشد و انعطاف پذیری آن نسبت به پازل های دیگر بیشتر می باشد

این پازل 77 تکه  و بدون  حاشیه و دور می باشد