پازل خام سابلیمیشن

پازل آهنربایی

پازل آهنربایی

پازل آهن ربایی 77 تیکه

 پازل مغناطیسی (آهن ربایی) در سایز های 77 تیکه و 48 تیکه موجود می باشند

این نوع پازل تولید شده در شرکت فتوبهمن می باشد

پازل مغناطیسی از کیفیت چاپ بالایی برخوردار می باشد.

پازل آهنربایی خام سابلیمیشن