قاب کاور موبایل iphone 2d

قاب موبایل های دو بعدی سابلیمیشن

قاب موبایل های خام آیفون در مدل های iphone 4 & iphone 5 & iphone 6 & iphone 6 plus

قاب موبایل های 2 بهدی از 3 بخش ورق مخصوص که چاپ بر روی آن انجام می شود

چسب دو طرفه و خود قاب تشکیل شده اند.