محصول جديد توليد فتوبهمن کروات به همراه پوشت

این محصول از جنس پارچه ساتن آمریکایی می باشد و با دستگاه پرس حرارتی روی این پارچه چاپ زده می شود.

برای چاپ روی این محصول از الیاف مصنوعی برای گرفتن چاپ روی پارچه استفاده می شود.

برای سفارش محصول میتوانید با شماره های شرکت در ارتباط باشید.

محصول جديد توليد فتوبهمن کروات به همراه پوشت

منبع: فتوبهمن

فتو بهمن در راستای فروش دستگاه های چاپ

Top